Thứ Năm, 20/06/2024 05:37 SA
Đưa NQ của Đảng vào cuộc sống
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.
Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Tuy Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng.
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo; huyện Sông Hinh đã nỗ lực đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu với nhiều kết quả khởi sắc
Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” đã thể hiện quyết tâm chính trị cao
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, quyết định sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng.
Qua gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, diện mạo vùng nói chung, Phú Yên nói riêng đã có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân liên tục được cải thiện.
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, huyện Tuy An đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Đề án mô hình Đoạn đường, hẻm phố, khu dân cư tự quản TP Tuy Hòa giai đoạn 2021-2025 vừa được triển khai trên địa bàn thành phố.
Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 8 chương trình và 13 chỉ tiêu cụ thể…, quyết tâm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động 12 (10/9/2021) của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động 11 (18/8/2021) của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động 10 (18/8/2021) của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động 09 (18/8/2021) của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động 08 (18/8/2021) của Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy vừa ban hành 6 chương trình hành động. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình hành động 07 (2/7/2021) của Tỉnh ủy.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành 7 nghị quyết chuyên đề. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 12 (18/8/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành 7 nghị quyết chuyên đề. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 11 (18/8/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành 7 nghị quyết chuyên đề. Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 10 (18/8/2021) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek