Thứ Năm, 18/04/2024 01:54 SA
Công tác tuyên truyền biển đảo: Có mở đầu, không có kết thúc
Chủ Nhật, 07/01/2024 07:00 SA

Thi gian qua, công tác tuyên truyn bin đo đt được nhiu kết qu tích cc, góp phn quan trng vào nâng cao nhn thc và tình yêu bin đo ca Nhân dân, đng viên các lc lượng đang thc thi qun lý, bo v vng chc ch quyn bin đo ca T quc.

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với lãnh đạo Lữ đoàn tên lửa bờ 682 giai đoạn 2023-2027 dưới sự chứng kiến của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu. Ảnh: HÀ MY

 

Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền biển đảo thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến.

 

* Công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn triển khai tuyên truyền biển đảo trong thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

 

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả.

 

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 30/11/2022 về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh, trật tự khu vực biên giới biển tỉnh năm 2023.

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 10/KH-UBND, ngày 10/1/2023 về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển năm 2023, trong đó có nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền biển đảo trên địa bàn tỉnh.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về công tác tuyên truyền biển đảo năm 2023.

 

Tại các hội nghị giao ban báo chí và văn bản định hướng tuyên truyền hằng tháng, giao ban công tác tuyên giáo hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo; đồng thời chủ động cung cấp các tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam để các địa phương, đơn vị tuyên truyền.

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị và thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ban ngành trung ương tổ chức.

 

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung đoàn 196 Hải quân và Nhà máy Z753, Kho 858 (Cục Kỹ thuật Hải quân) tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác tuyên truyền biển đảo…

 

* Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác phối hợp, tuyên truyền biển đảo, biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2023?

 

- Năm 2023, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, biên giới bảo đảm bám sát các nội dung theo sự chỉ đạo, định hướng của trung ương; lực lượng và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận trong Đảng và xã hội.

 

Mỗi đơn vị, địa phương trong tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã chủ động, sáng tạo tổ chức tuyên truyền có hiệu quả về biển đảo quê hương. UBND tỉnh phối hợp tổ chức thành công Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2023; phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tuần tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân thực thi pháp luật về thủy sản, chấp hành các quy định về IUU tại vùng biển Phú Yên; tổ chức lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện chuỗi hoạt động làm sạch biển năm 2023.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức hội nghị thông tin về tình hình biển đảo để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. BĐBP tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển.

 

Tỉnh đoàn phối hợp với Lữ đoàn 682 (Vùng 4 Hải quân) và đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Ngành GD-ĐT thường xuyên phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai các chương trình, cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương”, “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”…

 

Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền về biên giới, biển đảo. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền về tình hình biển Đông, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Công tác tuyên truyền biển đảo, biên giới quốc gia trên internet, mạng xã hội cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng…

 

* Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo, thời gian tới, Phú Yên sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì thưa đồng chí?

 

- Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vì vậy, việc tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

 

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần xác định công tác tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, “có mở đầu, không có kết thúc”, tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác tuyên truyền biển đảo; tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ trong công tác tuyên truyền biển đảo với Quân chủng Hải quân.

 

Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và phát huy vai trò của cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị cần tăng cường sử dụng nhiều hình thức truyền thông mới, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, fanpage, zalo, tài khoản mạng xã hội trong tuyên truyền biển đảo để tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa.

 

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới biển đảo.

 

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền cần đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, hướng trọng tâm về vùng ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; duy trì việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phối hợp; chủ động phối hợp xây dựng các kịch bản tuyên truyền về các vấn đề phức tạp nảy sinh; phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền biển đảo với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, dễ đọc, dễ hiểu, thu hút người đọc.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy với Quân chủng Hải quân.

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

HÀ MY (thc hin)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek