Thứ Ba, 16/07/2024 12:32 CH
Đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng
Thứ Năm, 06/06/2024 08:20 SA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các chương trình thực hiện nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến cơ sở. Ảnh: HỒNG THÁI

Xác định tầm quan trọng của việc tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2020-2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Đề án 02-ĐA/BTGTU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2022-2025 để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, tạo ra sự đổi mới, sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến

 

Trước hết, việc tổ chức tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, trong đó nổi bật là tăng cường tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối từ trung ương đến cơ sở bằng hệ thống kết nối trực tuyến nội bộ của Đảng và internet (đến nay đã có 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh được trang bị hệ thống kết nối trực tuyến của Đảng).

 

Điều này đã giúp tiết kiệm được thời gian, kinh phí đi lại, đối tượng học tập được mở rộng, được trực tiếp nghe các báo cáo viên trung ương truyền đạt nghị quyết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh, nhất là cán bộ, đảng viên cơ sở được tiếp cận, nghiên cứu sâu các nghị quyết của Đảng.

 

Đặc biệt trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tuyên truyền, học tập các nghị quyết trực tuyến phát huy tính ưu việt, giúp quá trình triển khai diễn ra thông suốt, thuận lợi đến đầy đủ đối tượng được học.

 

Tiếp theo là triển khai nghiêm túc và chất lượng việc viết thu hoạch. Để khảo sát, đánh giá chất lượng việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên, ban tổ chức hội nghị các cấp triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch (trừ đảng viên đã được xác nhận không phải viết thu hoạch) theo nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và của cán bộ, đảng viên. Sau đó, các cấp ủy tổng hợp, đánh giá chất lượng các bài thu hoạch, báo cáo kết quả cho thường trực cấp ủy xem xét (đối với những bài thu hoạch không đạt chất lượng thì bắt buộc cán bộ, đảng viên phải học lại nghị quyết).

 

Qua việc viết thu hoạch, hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện trách nhiệm cao, nhận thức các nội dung trọng tâm, cơ bản, những quan điểm mới của nghị quyết và có những giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết ở địa phương, đơn vị mình.

 

Học tập nghị quyết kết hợp với tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng

 

Trong đợt triển khai học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, trên địa bàn tỉnh có hơn 44.560/46.540 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đạt tỉ lệ trên 95%. Sau đó, tỉnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp về Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng hình thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

 

Kết quả có 13/13 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 6/6 đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; 100% TCCSĐ tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc để đánh giá những mặt làm được và chưa được, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, nghiêm túc.

 

Ngoài ra, việc triển khai, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm… trong chi, đảng bộ, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; kiên quyết, kiên trì xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 

Sau khi Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị chuyên đề để quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

 

Hội nghị chuyên đề được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến cơ sở, kết nối rộng rãi với các đối tượng có liên quan đến nghị quyết theo hình thức trực tiếp trao đổi, đối thoại hai chiều. Các báo cáo viên quán triệt các chương trình là lãnh đạo các cơ quan trực tiếp tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của cấp ủy nên hiểu sâu và truyền đạt kỹ, chất lượng tốt. Bằng cách thức tổ chức hội nghị chuyên đề, không những quán triệt về nhận thức mà còn giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong cách thức tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp ủy.

 

Ngoài tài liệu được in thành sách do trung ương cung cấp, các tài liệu do báo cáo viên, cơ quan tổ chức hội nghị cung cấp (không mang tính mật) hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xây dựng các slide trình chiếu phục vụ truyền đạt nghị quyết được gửi đến các cấp, cán bộ, đảng viên nhanh chóng, kịp thời bằng cách sử dụng quét mã QR văn bản hoặc gửi qua nhóm Zalo Tuyên giáo Phú Yên cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập nghị quyết. Tại các hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chủ động ghi âm, ghi hình nội dung (không mang tính mật) giới thiệu về các nghị quyết của các đồng chí báo cáo viên để gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng phục vụ việc học tập, tuyên truyền và làm tài liệu tham khảo lâu dài.

 

Nâng cao chất lượng tuyên truyền và kiểm tra, giám sát

 

 

Việc đổi mới, sáng tạo trong cách làm đã đưa việc tổ chức học tập nghị quyết của Đảng vào nền nếp, chặt chẽ, nghiêm túc và chất lượng hơn; tạo tiền đề vững chắc trong quá trình triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Theo báo cáo của các cấp ủy, kết quả trong các đợt học tập các nghị quyết của Đảng, tỉ lệ cán bộ, đảng viên của các đảng bộ tham gia học tập đạt từ 90% trở lên.

 

 

Việc thông tin, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, bằng nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền miệng của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, khẩu hiệu, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, các trang web, Facebook, Zalo, fanpage của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

 

Ngoài ra còn tổ chức các buổi tọa đàm, thi tìm hiểu nghị quyết trực tuyến trên không gian mạng… tạo đợt tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, khơi dậy phong trào thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy củng cố và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng. Bên cạnh xây dựng lực lượng, ban tuyên giáo các cấp kịp thời tham mưu xây dựng các quy chế hoạt động, kế hoạch phân công tuyên truyền hằng tháng, quý cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức các hội nghị báo cáo viên hằng quý, biên soạn các thông tin thời sự, thông tin chuyên đề phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền.

 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời; hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

 

Trước khi sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp đều tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá một cách toàn diện từ cơ sở, gắn với công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

 

Đảng bộ tỉnh đã tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, đầy đủ các nghị quyết của Đảng, trong đó, đáng chú ý là tập trung tổng kết việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá do đại hội đề ra, làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối phát triển KT-XH của tỉnh và các địa phương trong nhiệm kỳ đến.

 

ĐẶNG HỒNG THÁI

Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek