Thứ Ba, 16/07/2024 14:02 CH
Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2024
Thứ Hai, 03/06/2024 17:30 CH

THỂ LỆ

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2024

(Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên)

 

Phạm vi, đối tượng áp dụng

 

- Mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh Phú Yên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

 

- Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải Búa liềm vàngtỉnh Phú Yên phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

 

Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

 

- Không giới hạn số lượng tác phẩm (phù hợp với quy định của giải) gửi tham dự giải của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả ở các loại hình báo chí nhưng bảo đảm không trùng lặp về nội dung. Tuy nhiên, ban tổ chức giải chỉ trao giải cho 01 tác phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tác phẩm đã gửi tham dự giải của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả ở mỗi loại hình báo chí mà tác giả, nhóm tác giả gửi tham gia giải. Nếu tác giả đã có tác phẩm của riêng mình được chọn trao giải, đồng thời tham gia nhóm tác giả có tác phẩm khác dự thi thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác để trao giải.

 

- Tác giả có tác phẩm gửi tham dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Ban tổ chức giải không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

 

Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

 

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy khai sinh).

 

Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy khai sinh).

 

Tiêu chí xét trao giải

 

- Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 01/11/2023 đến ngày 04/9/2024. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

 

- Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng chính trị tư tưởng đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

 

- Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải.  Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

 

Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

 

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

 

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

 

- Tác phẩm được xét giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

 

Tác phẩm không được xét:

 

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

 

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

 

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

 

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

 

Các tác phẩm đăng trên loại hình báo in

 

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới thì ban tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

 

- Đối với thể loại ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo. Trường hợp đặc biệt ban tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

 

Các tác phẩm đăng trên loại hình báo điện tử

 

- Tác phẩm tham dự giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới ban tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

 

- Đối với thể loại ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng cùng thời điểm xuất bản. Trường hợp đặc biệt ban tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

 

Các tác phẩm phát thanh

 

Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, bản quyền chặt chẽ. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 chương trình, phóng sự, hoặc hình thức thể hiện mới ban tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

 

Các tác phẩm truyền hình

 

Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, bảo đảm bản quyền chặt chẽ, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 chương trình, phóng sự, hoặc hình thức thể hiện mới ban tổ chức giải sẽ xem xét cụ thể.

 

Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

 

Cơ cấu giải

 

+ Về tác phẩm:

 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2024 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên) có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình).

 

Một số giải khác sẽ được trao cho tối đa 08 tác phẩm (02 tác phẩm/mỗi loại hình báo chí) tiêu biểu về các chủ đề như: Về tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về phát triển lý luận về xây dựng Đảng; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ngoài ra, giải sẽ được trao cho tác phẩm tiêu biểu của tác giả cao tuổi, tác giả trẻ tuổi, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên và tác phẩm về công tác xây dựng Đảng ở Phú Yên của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

 

+ Về nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 01 nhà báo (nếu có).

 

+ Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật (không quá 02) trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

 

Hình thức khen thưởng

 

Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của ban tổ chức giải kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

 

Đối với nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

 

Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

 

Ngoài ra, ban tổ chức giải sẽ xem xét trao giấy chứng nhận kèm biểu trưng búa liềm vàng và tiền thưởng cho 04 tập thể gồm: Cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị cấp phòng giúp việc tiêu biểu.

 

Giá trị giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí:

 

Giải A: 10.000.000 đồng.

 

Giải B: 6.000.000 đồng.

 

Giải C: 3.000.000 đồng.

 

Giải Khuyến khích: 1.500.000 đồng.

 

Giải khác: 1.000.000 đồng.

 

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, Khuyến khích đồng thời là tác phẩm đạt 1 trong 08 giải khác nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 500.000 đồng.

 

Tiền thưởng tập thể xuất sắc: 2.000.000 đồng.

 

Tiền thưởng nhà báo tiêu biểu: 2.000.000 đồng.

 

Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 2.000.000 đồng.

 

Công bố và trao giải

 

Ban tổ chức giải tổ chức công bố kết quả và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2024 vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930-05/10/2024).

 

Lập hồ sơ dự giải

 

Về tác giả

 

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email.

 

Về tác phẩm

 

- Mỗi tác phẩm dự giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

 

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch đẹp, ngay ngắn, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào email: phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com để ban tổ chức giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.

 

- Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB (đối với tác phẩm phát thanh), đĩa VCD, DVD hoặc USB (đối với tác phẩm truyền hình). Mỗi đĩa CD, VCD, DVD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, loại hình, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm (đối với tác phẩm phát thanh) hoặc bản thuyết minh (đối với tác phẩm truyền hình).

 

Nếu là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm truyền hình dự giải có chuẩn kỹ thuật HD. Các tác phẩm phát thanh, truyền hình phải đồng thời gửi đường link các dịch vụ lưu trữ dữ liệu tác phẩm trên Internet như Dropbox, Google drive… vào email: phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com để ban tổ chức giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.

 

- Đối với tác phẩm thuộc thể loại ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cmx24cm (ảnh đơn) và 12cmx18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt.

 

- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban tổ chức giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

 

Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

 

- Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về cơ quan thường trực giải chậm nhất vào ngày 05/9/2024 (theo dấu bưu điện).

 

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

Điện thoại: (0257) 3.828.048 - (0257) 3.810.664.

 

Email: phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com.

 

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên. Ban tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

 

BAN TỔ CHỨC

 
BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek