Thứ Ba, 16/07/2024 12:44 CH
Xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Ba, 25/04/2023 07:10 SA

Cùng với báo chí cả nước, Báo Phú Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đóng góp vào thành công chung trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo an ninh chính trị, tạo nền tảng đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển.

 

Các đồng chí: Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên trao giải B Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng năm 2022 cho các tác giả, trong đó có 3 phóng viên Báo Phú Yên. Ảnh: PV

 

Những kết quả đạt được

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung mang ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là việc làm tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, trong đó báo chí giữ vai trò rất quan trọng.

 

Từ nhận thức trên, Báo Phú Yên đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; luôn chú trọng việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị; tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện không chỉ trong các buổi sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ và cơ quan, mà đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ chính trị của Báo Phú Yên.

 

Nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức các ấn phẩm, bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được Ban Biên tập xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Hàng năm, Chi hội Nhà báo tham mưu Ban Biên tập tổ chức từ 1-2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cử phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Phú Yên tổ chức, trong đó có các lớp chuyên đề về xây dựng Đảng.

 

Từ năm 2020 đến nay, Báo Phú Yên đã có sự cải tiến hình thức trình bày đẹp, khoa học và hấp dẫn hơn, mở các chuyên mục, chuyên trang và có nhiều bài viết về xây dựng Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… được bạn đọc đánh giá cao và Báo Phú Yên nhận được nhiều bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam. Đáng chú ý, trong công tác tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, Báo Phú Yên, Báo điện tử Phú Yên Online đã phát huy vai trò, tác dụng trong công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác; góp phần ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, định hướng thông tin, ổn định tình hình dư luận. Đặc biệt, đã thực hiện rất tốt chủ trương “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trên các ấn phẩm của báo thông qua tuyên truyền đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc; duy trì và đưa các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào các chuyên trang, chuyên mục “Làm theo gương Bác”, “Xây dựng Đảng”, “Thời sự quốc tế”, “Nhà nước - Công dân”; “Sự kiện bình luận”, qua đó nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trên Phú Yên Online đã khai thác đăng các bài viết về xây dựng Đảng… từ các báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản… Đồng thời, chỉ đạo cán bộ nhân viên chia sẻ những tin bài tích cực trên các trang mạng xã hội; chỉ đạo phóng viên, biên tập viên tham gia cuộc thi báo chí viết về xây dựng Đảng của tỉnh.

 

Nhận thức rõ tác động tiêu cực của những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đối với công tác tư tưởng, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 53-KL/TW của Ban Bí thư, Báo Phú Yên đã tích cực phát huy mạnh mẽ vai trò, tác dụng trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ổn định tình hình dư luận. Ngoài ra, Báo Phú Yên phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện KSND tỉnh để kịp thời thông tin chính xác những vấn đề dư luận quan tâm. Để các bài viết về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thêm sắc sảo, báo đã mời đội ngũ chuyên gia, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, các nhà báo có tên tuổi trong nước cộng tác tin bài. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo tham gia và đạt nhiều giải cao tại cuộc thi Báo chí viết về Xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên, được tổ chức từ năm 2019 đến nay.

 

Nhà báo, ThS Vũ Thế Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn cách viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ làm báo Báo Phú Yên. Ảnh: PV

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới

 

Để phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao hiệu quả trong thông tin, tuyên truyền về mảng đề tài quan trọng này, thời gian tới, Báo Phú Yên tập trung các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sau:

 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

 

Thứ hai, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

 

Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trách nhiệm trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Quan tâm, coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí; công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tư tưởng, văn hóa, các định hướng của Đảng về công tác báo chí trong tình hình mới, làm cơ sở để báo chí phát triển đúng định hướng, giữ vững bản chất báo chí cách mạng.

 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; tăng cường số lượng, chất lượng các tuyến bài viết tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong tuyên truyền, đấu tranh, cần có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là cấp bách, thường xuyên, quyết liệt; chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên báo chí và internet; nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

 

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Sứ mệnh của người làm báo cách mạng không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, mô tả, mà còn tham gia sâu sắc, hiệu quả, trách nhiệm hơn vào giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và góp phần cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đây chính là kim chỉ nam cho đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đã chỉ rõ “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”. Phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, sứ mệnh này cần phải được các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy.

 

BÁO PHÚ YÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek