Thứ Tư, 24/07/2024 15:27 CH
Thủ tướng: Quyết liệt hơn để Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực
Thứ Hai, 10/06/2024 17:11 CH

Sáng 10/6, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện tháo gỡ vướng mắc thực hiện Đề án 06. Ảnh: TTXVN

 

Giúp tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỉ đồng/năm

 

Việc triển khai Đề án 06 đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, ngành, địa phương và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên vẫn có một số “điểm nghẽn” liên quan đến pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn, nguồn lực...

 

Do đó, ngày 23/5/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 452/TTg-KSTT chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” Đề án 06; đồng thời đã ban hành Chỉ thị số 18 yêu cầu thực hiện đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu thuế, ngân hàng, viễn thông... để định danh, xác thực cá nhân, tổ chức trên môi trường điện tử; phòng ngừa hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại văn bản số 452; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo; đề xuất các quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong ngắn hạn và dài hạn... trong thực hiện Đề án 06.

 

Hội nghị đánh giá, sau một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Đề án 06 có sự chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06.

 

Trong số 23 nhiệm vụ được Thủ tướng chỉ đạo tại văn bản 452, các bộ ngành đã hoàn thành 1/8 nhiệm vụ chung và 11/15 nhiệm vụ cụ thể. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 3 luật; ban hành 3 nghị định.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện tháo gỡ vướng mắc thực hiện Đề án 06. Ảnh: TTXVN

 

Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định quy định về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 

Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú; ban hành 4 Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

 

Đến nay, cả nước đã đơn giản hóa 763/1.084 thủ tục hành chính; tỉ lệ công bố thủ tục hành chính đúng hạn tại các bộ, ngành đạt 14,28%; tỉ lệ đồng bộ công bố, công khai quá trình giải quyết thủ tục hành chính đạt 66%.

 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số thủ tục hành chính.

 

Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến ở địa phương đạt 47,8%, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023; ở bộ, ngành đạt 49,4%, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

 

Tỉ lệ thanh toán trực tuyến ở bộ, ngành đạt 24,11%; ở địa phương đạt 43,11% trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

 

Có 96/124 Hệ thống thông tin đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn, an ninh mạng, tương đương 77,4%; 103/124 Hệ thống thông tin đã thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

 

Đến nay, đã có 18 bộ, ngành, một doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63/63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tỉ lệ tra cứu, xác thực, khai thác thông tin dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tăng...

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu nhằm tháo gỡ 5 “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18.

 

Các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân địa phương cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024; 55/63 địa phương đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án 06, nhiều địa phương có các cách làm hay, sáng tạo như Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Thừa Thiên - Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Dương, Khánh Hòa, Nghệ An...

 

Đại biểu đại diện các bộ, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

 

Theo Thủ tướng, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

 

Đề án 06 đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỉ đồng/năm.

 

Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID chính thức triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thừa Thiên - Huế, bước đầu phát huy hiệu quả.

 

Kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân, doanh nghiệp.

 

Thủ tướng Chính phủ cho biết ứng dụng VNeID được người dân hưởng ứng sử dụng với số lượng truy cập khoảng 29,3 triệu lượt/tháng; doanh nghiệp xác thực căn cước khoảng 500.000 lượt/tháng; 100% học sinh nộp hồ sơ và xét điểm ưu tiên thông qua dữ liệu dân cư.

 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu để tăng cường công tác quản lý thuế và phát triển thương mại điện tử được đẩy mạnh.

 

Hạ tầng số được quan tâm đầu tư và đạt một số kết quả tích cực, nhất là Trung tâm dữ liệu quốc gia đang được tích cực triển khai.

 

Phấn đấu từ ngày 1/7, VNeID là tài khoản giao dịch duy nhất trên môi trường điện tử

 

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế về tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách vẫn chậm so với yêu cầu; phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập, chưa khắc phục được tình trạng “manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu”; an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng..., thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử; huy động sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

 

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn; chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt, xác định rõ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, thí điểm các mô hình mới trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử; để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ Đề án 06 và thương mại điện tử mang lại; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

 

“Các bộ, ngành, địa phương phải luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, phát huy quyết tâm “đã nói là làm, đã làm là có kết quả”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, đảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

 

Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; khẩn trương đánh giá những dịch vụ công đang thí điểm hiệu quả như cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Thừa Thiên - Huế và Hà Nội để nhân rộng trên toàn quốc.

 

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, tạo tiền đề cho phát triển, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và hình thành kho thông tin định danh số cho công dân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy mạnh tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia để phát triển Chính phủ số và thúc đẩy các giao dịch thương mại trên môi trường số được thường xuyên, liên tục, an toàn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.

 

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh số hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử; quyết liệt thực hiện các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là hóa đơn điện tử trong bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng; rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn điện tử.

 

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khắc phục các điểm nghẽn về hạ tầng công nghệ thông tin, về dịch vụ công trực tuyến, về dữ liệu và nguồn lực cho thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ cho rằng bên cạnh những kết quả triển khai rất ấn tượng, hết sức cơ bản, phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm.

 

Do đó, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với quyết tâm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, cả nước sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, đồng thời thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm thúc đẩy thương mại điện tử nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, mang lại nhiều thành công, thắng lợi mới ở cấp độ quốc gia và những lợi ích cụ thể, thiết thực cho địa phương, người dân và doanh nghiệp.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

 
BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek