Chủ Nhật, 23/06/2024 12:49 CH
Kết quả công tác Dân vận: Thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị
Thứ Bảy, 19/08/2023 07:31 SA

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Dân vận đã hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Cùng với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh theo quy chế. Ảnh: HÀ MY

 

Nhiều kết quả nổi bật

 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay, ngành Dân vận đã tập trung tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với “Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hướng đến mục tiêu đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”; “Phát huy hơn nữa vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận luôn được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện; qua đó kịp thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia”.

 

Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cũng đã tiếp tục đổi mới theo hướng sát cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo được quan tâm chú trọng. Công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận được đẩy mạnh. Công tác dân vận trong dịch COVID-19 được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Công tác dân vận tham gia bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, qua địa phận tỉnh Phú Yên được quan tâm thực hiện.

 

 

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, hướng trọng tâm vào việc huy động được trí tuệ, sức sáng tạo và nguồn lực trong Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký, thực hiện có hiệu quả 3.257 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

 

Ngành Dân vận luôn xác định: Kết quả công tác dân vận là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao, ngành sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao; trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

 

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tăng cường tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Quản lý chặt chẽ cơ sở thờ tự, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo; kiên quyết xửlý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

 

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; chú trọng công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với ban dân vận cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Thứ năm, tham mưu chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổchức chính trị - xã hội, tập trung hướng về cơ sở, lắng nghe, tổng hợp những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân để đề xuất giải quyết hiệu quả, kịp thời; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy vai trò Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

ĐINH THỊ THU THANH

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek