Thứ Hai, 20/05/2024 12:10 CH
Quyết liệt thực hiện mục tiêu nâng hạng cải cách hành chính
Thứ Tư, 19/07/2023 07:00 SA

Công an TP Tuy Hòa nỗ lực thực hiện Đề án 06, góp phần giúp người dân thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: PHẠM THÙY

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

Đây là điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2023 các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh xếp trong nhóm 40 tỉnh, thành phố và đến năm 2025 xếp trong nhóm 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

Rõ người, rõ việc, rõ thời gian…

 

Kế hoạch nêu rõ, các sở, ban ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện các lĩnh vực, chỉ số, chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị.

 

Các địa phương, đơn vị gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt, điều chuyển cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, văn hóa công vụ, văn minh công sở, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; gắn công tác CCHC với công tác đánh giá, xếp loại CBCCVC và thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Theo kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh và các phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt hơn công tác CCHC trên tất cả các ngành, lĩnh vực, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính của ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách chỉ đạo; nâng cao tính năng động, tiên phong, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

 

Những năm qua, chỉ số CCHC của Phú Yên đều xếp trong nhóm trung bình hoặc thấp nhất cả nước. Để cải thiện và nâng hạng các chỉ số này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương, đội ngũ CBCCVC nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC nói chung và cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC nói riêng. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác khảo sát, điều tra nhằm đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

 

“Điều đáng quan tâm là, phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả thực hiện” cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm CBCCVC gắn với kết quả thực hiện CCHC của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương”, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

 

Đồng bộ các giải pháp

 

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn đề nghị, trong tháng 8/2023, thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hiệu quả kế hoạch này của UBND tỉnh. Các địa phương, đơn vị khẩn trương có kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương đã được chỉ ra tại các báo cáo chỉ số liên quan đến CCHC; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân CBCCVC liên quan đến những hạn chế yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục.

 

Đồng thời có giải pháp cải thiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong công tác CCHC của tỉnh và làm tốt công tác CCHC nội bộ trong cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng bậc xếp hạng chỉ số CCHC trong năm 2023. Riêng các sở, ban ngành và địa phương xếp loại trung bình trở xuống trong năm 2022, khẩn trương khắc phục hạn chế, yếu kém, đưa chỉ tiêu xếp loại chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023 tối thiểu đạt loại khá (chỉ số trên 70%).

 

 

Các cơ quan, đơn vị có biện pháp xử lý CBCCVC vi phạm, yếu kém trong thực thi công vụ. Các cơ quan, địa phương có các lĩnh vực yếu kém kéo dài 3 năm chưa khắc phục được, khẩn trương rà soát trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, có hình thức xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền hình thức xử lý phù hợp. Đồng thời rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, làm cơ sở đánh giá CBCCVC về chất lượng tham mưu, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác kết quả, hiệu quả công tác triển khai để có các giải pháp thúc đẩy cũng như khắc phục kịp thời những phát sinh nếu có; rà soát, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương mình phụ trách.

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, bảo đảm người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống; nâng cao ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở, cùng tham gia vào phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch theo Luật Dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Các cấp, ngành cũng phải thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn); bảo đảm thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn thực chất trên 95%.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác dân vận kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích, không để xảy ra khiếu kiện, phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Thực hiện kịp thời, đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp; thường xuyên kiểm tra công vụ, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối, giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý. Khi thực hiện đồng bộ các giải pháp này, các chỉ số liên quan đến CCHC sẽ được cải thiện.

 

PHẠM THÙY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek