Thứ Tư, 24/07/2024 16:43 CH
Khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
Thứ Ba, 09/07/2024 20:50 CH

Chiều 9/7, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII tập trung thảo luận tổ, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Phóng viên Báo Phú Yên lược ghi một số ý kiến, kiến nghị. 

 

ĐẠI BIỂU HUỲNH LỮ TÂN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ THÀNH ỦY TUY HÒA: 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

 

Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu về phát triển KT-XH có những tín hiệu tích cực. Tình hình an ninh chính trị ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế. Đặc biệt, thương mại dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, tạo sự phấn khởi trong người dân, doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đáng chú ý là doanh nghiệp giải thể tăng cao so với số doanh nghiệp thành lập mới. Điều đó chứng tỏ môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn.

 

Ngoài ra, chỉ tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt thấp, chỉ hơn 10.200 tỉ đồng, đạt 41,7% kế hoạch. Làm sao phấn đấu đến cuối năm chỉ tiêu này đạt kế hoạch đề ra là 24.500 tỉ đồng là vấn đề các đại biểu cần phải quan tâm, thảo luận tại kỳ họp này.

 

Hiện nay, giữa các sở, ngành, địa phương với các doanh nghiệp còn giữ khoảng cách khá xa, ngại tiếp xúc và thiếu quyết liệt trong giải quyết các thủ tục, tâm tư, nguyện vọng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

 

Theo tôi, vấn đề này cần đưa ra thảo luận, mổ xẻ tại kỳ họp, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả, vừa quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó phát triển, vừa động viên cán bộ, công chức yên tâm giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. 

  

ĐẠI BIỂU TRẦN CÔNG HOAN, TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH: 

 

Không để tội phạm gia tăng

 

6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; QP-AN được tăng cường, ổn định và giữ vững.

 

Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra khám phá án được thực hiện đảm bảo, kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được quan tâm, chú trọng. Công tác thi hành án hành chính được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thi hành và có nhiều chuyển biến tích cực…

 

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều nguy cơ gây mất ổn định; hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội chưa cao…

 

Trước tình hình nói trên, tôi kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan có những giải pháp căn cơ, lâu dài để phòng ngừa và xử lý hiệu quả tội phạm; không để tội phạm gia tăng; nâng cao chất lượng, tỉ lệ điều tra và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đến cuối năm đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

 

UBND tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, nhất là đơn thư liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 

ĐẠI BIỂU PHAN THỊ HÀ PHƯỚC, TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH: 

 

Chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

 

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi cơ bản ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, có mặt phát triển. Ý thức của người dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng tốt hơn.

 

Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn lúng túng, gặp nhiều vướng mắc. Kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu.

 

Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, hệ thống chính trị của tỉnh còn thấp, chưa đạt tỉ lệ theo quy định.

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và xã hội về vai trò, vị trí khu vực miền núi, dân tộc và công tác dân tộc trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, nguồn vốn tín dụng chính sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH thiết yếu vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn.

 

Đồng thời bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các công trình cấp nước; có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; tăng cường xây dựng chính quyền, đảm bảo QP-AN địa bàn miền núi.

 

ĐẠI BIỂU NGUYỄN QUỐC THẮNG, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP TUY HÒA: 

 

Phối hợp xử lý rác thải kênh mương và điều tiết nước

 

Thời gian qua, ngoài việc dẫn nước tưới tiêu, đa phần hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn phải oằn mình “gánh” một lượng lớn rác thải sinh hoạt từ các hộ dân sinh sống gần những tuyến kênh, mương thủy lợi.

 

TP Tuy Hòa là một trong những địa phương nằm cuối các tuyến kênh, mương thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam phải hứng chịu một lượng lớn rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn đổ về. Không chỉ rác thải sinh hoạt, người dân còn vứt cả xác động vật chết, dẫn đến ô nhiễm môi trường trầm trọng tại nhiều khu dân cư ở cuối các tuyến kênh, mương thủy lợi…

 

Thời gian gần đây, TP Tuy Hòa đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam thu gom, xử lý khối lượng rác thải này. Nhờ vậy, tình trạng rác thải kênh, mương cũng giảm, môi trường được cải thiện.

 

Chính quyền và người dân TP Tuy Hòa mong muốn người dân ở các khu dân cư đầu nguồn các tuyến kênh, mương không vứt rác, xác động vật xuống kênh, mương.

 

Rác thải, xác động vật cần phải xử lý đúng theo quy định và hợp vệ sinh. Thành phố cũng mong muốn Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam tiếp tục phối hợp xử lý rác thải kênh, mương và điều tiết nước tưới hợp lý đối với những diện tích sản xuất nông nghiệp ở cuối nguồn nước.

 

ĐẠI BIỂU NGUYỄN HUỲNH BẢO, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN TUY HÒA: 

 

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân khám, chữa bệnh

 

Theo quy định, người có thẻ BHYT sẽ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Việc thông tuyến BHYT nội trú tuyến tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, vấn đề phân thẻ khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập…

 

Tại TP Tuy Hòa, người tham gia BHYT đa số đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế thành phố. Tuy nhiên, nhiều địa phương như các xã Hòa Kiến, Bình Kiến, An Phú… nằm xa trung tâm, gây khó khăn cho người dân trong khám, chữa bệnh ban đầu.

 

Không chỉ ở thành phố, các địa phương lân cận như các xã phía Nam huyện Tuy An, phía Đông huyện Phú Hòa… khi khám, chữa bệnh ban đầu tại trung tâm y tế huyện sẽ xa hơn rất nhiều so với các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh…

 

Mặc dù ở gần cơ sở y tế khám, chữa bệnh lớn, nhưng những người có thẻ BHYT ở các địa phương này muốn khám, chữa bệnh ở đây phải có thủ tục thông tuyến BHYT. Cử tri mong muốn các ngành, cơ quan chức năng sớm có giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh. 

 

TỔ PV (ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek