Thứ Bảy, 18/05/2024 11:12 SA
Nắm bắt dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều kênh
Chủ Nhật, 07/04/2024 07:13 SA

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn trao đổi, nắm bắt tình hình nhân dân thông qua người có uy tín, tiêu biểu trên địa bàn huyện Sông Hinh. Ảnh: THÚY HẰNG

Nắm bắt thông tin dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều kênh, sử dụng lực lượng các tổ chức thành viên để kịp thời phản ánh luồng dư luận trong quá trình xây dựng, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc giữa đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (Kết luận 100-KL/TW) tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Phát huy hiệu quả các kênh thông tin

 

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo, công tác dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều dấu ấn.

 

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội; xác định công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới...

 

Báo cáo cũng nêu rõ, tháng 11/2021, hệ thống trang cộng đồng (fanpage Facebook) của mặt trận các cấp được thành lập, quản lý, vận hành. Tính đến nay, qua thống kê, rà soát, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang cấp tỉnh; trên 80% đơn vị thành lập fanpage mặt trận cấp quận, huyện; 70,2% đơn vị thành lập fanpage mặt trận cấp xã, phường, thị trấn. Mặt trận các tỉnh, thành phố đều đã áp dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ như: Zalo, trang thông tin điện tử, fanpage MTTQ, cổng thông tin điện tử địa phương.

 

Tại Phú Yên, MTTQ các cấp luôn xác định công tác điều tra, nắm bắt thông tin dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tuyên truyền, vận động. Làm tốt công tác này là góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng, kịp thời đề ra những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Đến nay, 100% MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và vận hành fanpage; thành lập và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và tình hình nhân dân của Ủy ban MTTQ tỉnh, nhằm tăng cường nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

“Thông qua các fanpage, MTTQ các cấp trong tỉnh đã giới thiệu, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng các chương trình, hoạt động của mặt trận, mang lại hiệu quả thiết thực hơn”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nói.

 

Thực tế cho thấy, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng nắm bắt những vấn đề như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH, AN-QP, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những vấn đề có liên quan đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân...

 

“Cán bộ mặt trận phải hòa mình với quần chúng để nắm bắt, phản ánh những thông tin, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. Đây là việc khó nhưng là công việc quan trọng của MTTQ các cấp. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, MTTQ huyện Đồng Xuân đã cập nhật, thu thập, phản ánh thông tin kịp thời những việc diễn ra hằng ngày trong Nhân dân.

 

Những vấn đề phản ánh dư luận xã hội của MTTQ góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, băn khoăn, bức xúc ngay từ cơ sở; đồng thời đưa ra những định hướng chính sách hợp lòng dân”, ông Huỳnh Trọng Khuê, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân chia sẻ.

 

Fanpage Facebook của Ủy ban MTTQ xã Cà Lúi - một xã đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Hòa tuyên truyền hoạt động của mặt trận. Ảnh: THÚY HẰNG

 

Dự báo kịp thời, thuyết phục

 

Cùng với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng internet và nhất là sự tác động của mạng xã hội với nhiều luồng thông tin thiếu kiểm chứng... đã và đang tác động đến tư tưởng, nhận thức của người dân. Mặt khác, các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn... nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội phải được dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 

Để làm tốt nhiệm vụ này, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng MTTQ cần xây dựng được lực lượng làm công tác điều tra dư luận xã hội, trong đó có cộng tác viên dư luận xã hội phải chọn những người có chuyên môn thuộc các lĩnh vực, những người sát dân, gần dân.

 

Việc nắm thông tin dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều kênh, sử dụng lực lượng các tổ chức thành viên để kịp thời phản ánh luồng dư luận trong quá trình xây dựng, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

 Cùng với đó, MTTQ các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới. Trong thời đại internet bùng nổ thông tin cần tận dụng những ưu thế của khoa học công nghệ để có thông tin, số liệu có độ tin cậy cao, từ đó đảm bảo việc nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội thực sự khoa học và có những dự báo định hướng dư luận xã hội kịp thời, có sức thuyết phục.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Trên cơ sở định hướng này, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội thông qua ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn, người có uy tín trong cộng đồng, lực lượng cốt cán phong trào của mặt trận các cấp.

 

Có như vậy, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân mới được nắm bắt đầy đủ và những vấn đề nổi cộm mới được giải quyết kịp thời. Đồng thời đưa công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu khẳng định, Kết luận 100-KL/TW thực sự là cơ sở quan trọng để MTTQ Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị cần tiếp tục tăng cường phối hợp thông tin dư luận xã hội giữa ủy ban MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên; định kỳ tổ chức giao ban công tác thông tin dư luận xã hội để vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, vừa thống nhất nội dung định hướng tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo, nâng cao tính định lượng về thông tin, làm sao để mọi thông tin phản ánh tới mặt trận đều được “nói có sách, mách có chứng”. 

 

Công tác nắm bắt dư luận xã hội cần tận dụng những ưu thế của khoa học công nghệ để có thông tin, số liệu có độ tin cậy cao, từ đó đảm bảo việc nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội thực sự khoa học và có những dự báo định hướng dư luận xã hội kịp thời, có sức thuyết phục...

 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy

 

THÚY HẰNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek