Thứ Ba, 16/04/2024 01:19 SA
Vì sự bình yên và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (kỳ cuối)
Thứ Năm, 31/08/2023 07:00 SA

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh tổng hợp

 

Các thế lực thù địch luôn coi vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi là mảnh đất màu mỡ để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trong bối cảnh mới, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung nâng cao đời sống cho bà con vùng đồng bào DTTS sẽ góp phần hóa giải những nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự, đưa vùng phát triển bình yên và bền vững.

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa Nay Y Blung thăm hỏi, chúc sức khỏe bà Tuôn Hờ Rin, 113 tuổi, ở thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: HÀ MY

 

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức; an ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp”. Vùng DTTS được tỉnh xác định là khu vực trọng yếu, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhưng cũng là “địa bàn còn diễn biến phức tạp”.

 

Qua vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk (11/6/2023), có thể thấy mặc dù âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước không mới, nhưng hành vi của chúng đã tàn bạo và mất nhân tính hơn nhiều khi tấn công công sở, giết hại công an, cán bộ, bắt giữ dân thường. Bộ Công an đánh giá vụ tấn công này là đặc biệt nghiêm trọng, là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm chống chính quyền, gây mất an ninh trật tự.

 

Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng: Vụ việc ở Đắk Lắk là một bài học rất đắt về công tác bám nắm cơ sở và huy động lực lượng tại cơ sở. Củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân là rất quan trọng. “Lời dạy của Bác Hồ trong bài nói chuyện với Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình 61 năm về trước vẫn còn nguyên giá trị, đó là: “Phải dựa vào Nhân dân, vì đông đảo Nhân dân rất nhiều “tai, mắt”, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân, giáo dục Nhân dân cảnh giác thì địch không làm gì được”. Lực lượng công an, các cấp ủy, chính quyền cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ”, đồng chí Đào Bảo Minh nhấn mạnh.

 

Thiếu nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa nhảy aráp trong tiếng cồng chiêng rộn rã. Ảnh: CTV

 

Không phải sau khi có vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk, tình hình an ninh chính trị ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, giáp ranh mới trở nên phức tạp. Các nhóm phản động núp bóng tôn giáo, sắc tộc vẫn đang ngày đêm rình rập, len lỏi vào những cánh rừng, buôn làng, mái nhà, kích động những người dân nhẹ dạ, vẽ ra ảo vọng về “Thiên đường ở trời Âu”. Theo đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để giúp người dân vùng đồng bào DTTS nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, xử lý kịp thời các mâu thuẫn phát sinh.

 

“Quan trọng nhất là phải tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia của trung ương với nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để tiếp tục đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền trong tỉnh, góp phần hóa giải những nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự, tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước”, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo chia sẻ.

 

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống cho người dân

 

Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về những giải pháp, nhiệm vụ để đảm bảo vùng đồng bào DTTS của tỉnh phát triển ổn định, toàn diện.

 

* Xin đồng chí cho biết những giải pháp để giải quyết bài toán nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi?

 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra chủ trương: “Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào DTTS. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng đồng bào DTTS trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các DTTS phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững”. Đây là một bước đổi mới tư duy xác định rõ định hướng chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

Để đảm bảo cho vùng DTTS, miền núi ổn định, phát triển, các cấp ủy đảng cần chú trọng củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người DTTS, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở những vùng trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đang được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện với kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ những khó khăn, nâng cao đời sống cho đồng bào.

 

* Theo đồng chí, cần làm gì để xây dựng khối đại đoàn kết đưa miền núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh phát triển bình yên và bền vững?

 

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc phải kiên trì, kiên quyết thực hiện các nguyên tắc lớn là: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển; chăm lo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là trách nhiệm của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Các cấp, ngành cần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS, miền núi. Mỗi người dân phải là một mắt xích của khối đoàn kết, nỗ lực phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, chúng ta có niềm tin sâu sắc Phú Yên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra và vùng đồng bào DTTS, miền núi của tỉnh sẽ phát huy nội lực, vươn mình phát triển bình yên và bền vững.

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

HÀ MY - DƯƠNG THỦY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek