Thứ Sáu, 19/04/2024 18:58 CH
Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội
Thứ Ba, 30/01/2024 07:09 SA

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tây Hòa giải ngân vốn cho người dân trên địa bàn. Ảnh: LÊ HẢO

Năm 2023, trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, cùng với nguồn vốn trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm ưu tiên cân đối bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ngay từ đầu năm ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên (NHCSXH Phú Yên) để cho vay, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên xung quanh nội dung nói trên, ông Hồ Văn Thục, Giám đốc NHCSXH Phú Yên cho biết:

 

- Năm qua, NHCSXH Phú Yên được phân bổ 606 tỉ đồng để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó, nguồn vốn trung ương 524 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 82 tỉ đồng.

 

* Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm qua?

 

- Năm 2023, NHCSXH Phú Yên giải ngân 1.295 tỉ đồng cho 33.921 lượt khách hàng vay vốn của 13 chương trình tín dụng. Trong đó có 4.072 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, giúp 2.487 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4,1% xuống còn 3,22%.

 

Hơn 19.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được sửa chữa, xây dựng mới. Hơn 700 hộ vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh. Hơn 13.000 lao động có việc làm. Gần 5.000 hộ vay vốn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng. 26 người chấp hành xong án phạt tù có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống...

 

Đặc biệt, chi nhánh hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP với 382 tỉ đồng, giúp gần 5.400 lao động có việc làm; 200 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn mua máy tính thiết bị học trực tuyến; 782 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 4 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vay vốn mua sắm trang thiết bị giáo dục để phục hồi và duy trì hoạt động; xây mới, sửa chữa 230 căn nhà cho những người có thu nhập thấp…

 

Ông Hồ Văn Thục

* Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, việc nâng cao chất lượng tín dụng được ngân hàng thực hiện như thế nào, thưa ông?

 

- Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, NHCSXH Phú Yên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Ngay từ đầu năm 2023, chi nhánh đã xây dựng phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại 45 xã có nợ quá hạn từ 0,2% trở lên. Đồng thời tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương áp dụng hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng để đảm bảo duy trì ổn định và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

 

Đến cuối năm 2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn tỉnh gần 21,4 tỉ đồng, chiếm 0,48% tổng dư nợ, giảm 998 triệu đồng so với đầu năm (tỉ lệ giảm 0,1%). Trong đó, nợ quá hạn gần 5,4 tỉ đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ, giảm hơn 2,8 tỉ đồng, tương đương giảm 0,09% so với đầu năm. Các đơn vị có tỉ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% là các huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa. Toàn tỉnh có 23 xã không có nợ quá hạn, 44 xã tỉ lệ nợ quá hạn dưới 0,12%.

 

* Được biết, 2024 là tròn 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh sẽ triển khai những giải pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ năm nay, thưa ông?

 

- Năm nay, NHCSXH Phú Yên sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn 171-CV/TU ngày 1/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 210/KH-UBND ngày 8/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư; đồng thời tham mưu tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

 

Chi nhánh cũng tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp hội đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi; phối hợp với các cơ quan báo chí để thông tin về kết quả nguồn vốn tín dụng chính sách, các mô hình hộ vay vốn làm ăn có hiệu quả và các chính sách tín dụng mới, trong đó chú trọng tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

Bên cạnh đó, NHCSXH Phú Yên yêu cầu các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương để xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho vay ngay từ đầu năm, không để trường hợp nào đủ điều kiện mà không được vay vốn. Chủ động tranh thủ nguồn vốn trung ương, địa phương để tăng cường nguồn vốn cho vay, giải ngân kịp thời với mức cho vay cao hơn nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Ngoài ra, chi nhánh còn phối hợp thực hiện tốt công tác bình xét cho vay tại tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo công khai, đúng đối tượng theo quy định; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng ổn định, bền vững. Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

 

* Thưa ông, thời gian tới, NHCSXH Phú Yên có kiến nghị gì với các cấp, ngành để tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội?

 

- Để tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, NHCSXH Phú Yên kiến nghị NHCSXH Việt Nam xem xét trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tăng cường nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người lao động; nâng mức cho vay một số chương trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời bổ sung đối tượng hộ có mức sống trung bình được vay vốn tín dụng chính sách để họ có điều kiện sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

 

NHCSXH Phú Yên cũng kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư.

 

UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi tăng cường nguồn vốn ủy thác địa phương để cho vay theo đề án Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động tỉnh Phú Yên làm việc tại địa phương và làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giai đoạn 2023-2025; cho vay người chấp hành xong án phạt tù cũng như cho vay nhà ở xã hội.

 

Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và xác nhận kịp thời các đối tượng thụ hưởng để làm cơ sở cho vay, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững…

 

Hội đoàn thể các cấp xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách, chương trình mới, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, các gương điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách và tuyên truyền 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng…

 

* Xin cảm ơn ông! 

 

Tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách ở Phú Yên là hơn 4.432,8 tỉ đồng, tăng 594,6 tỉ đồng so với đầu năm, tỉ lệ tăng 15,5%; với 93.250 hộ còn dư nợ, chiếm 35,4% số hộ dân toàn tỉnh.

 

LÊ HO (thc hin)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek