Chủ Nhật, 21/04/2024 07:11 SA
Nhận diện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Thứ Sáu, 24/11/2023 07:16 SA

Nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động không từ bỏ mưu đồ đen tối nào. Trong đó, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là thủ đoạn rất nguy hiểm. Bởi thế, cần nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn phá hoại của chúng để cảnh giác, có giải pháp đấu tranh hiệu quả.

 

Các gia đình khó khăn ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa nhận quà từ chính quyền địa phương tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: MINH ĐĂNG

 

Ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân

 

Trên địa bàn tỉnh, qua 20 năm (2003-2023) tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã có tác động rất tích cực đến sự phát triển của tỉnh trên tất cả lĩnh vực, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của quần chúng được phát động và duy trì thường xuyên. Việc tập hợp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; vai trò, vị trí của mặt trận và các tổ chức thành viên không ngừng được nâng lên. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác tư tưởng được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể thường xuyên quan tâm, nhất là việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của Nhân dân để kịp thời định hướng giải quyết. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận của xã hội và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cổ vũ, động viên tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị của địa phương.

 

Giở trò xuyên tạc, chống phá

 

Năm nay, ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tổ chức rộng khắp tại các khu dân cư thôn, buôn, khu phố với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết. Vậy nhưng, khi toàn thể Nhân dân phấn khởi, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là lúc các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong ở nước ngoài, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị giở trò xuyên tạc, chống phá.

 

Chiêu trò chống phá chính sách đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc được xáo đi xáo lại nhiều lần, xét về bản chất là không mới nhưng qua mỗi năm lại được biến tấu, nhào nặn theo các hình thức khác nhau. Tựu trung thủ đoạn, mưu mô rất nguy hiểm, biểu hiện ở chỗ số đối tượng phản động, cơ hội chính trị thường lựa chọn thời điểm nước ta tổ chức các sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) hay ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)… Các đối tượng đánh tráo bản chất sự việc theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen”, nói không thành có, nói có thành không…

 

Người dân xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa tham gia đánh cồng chiêng tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: THÚY HẰNG

 

Các thế lực thù địch tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những thủ đoạn, chiêu bài khác nhau, nhằm phá hoại ta từ bên trong. Một trong những thủ đoạn là chúng thường kích động Nhân dân, thổi phồng, khuếch đại các vấn đề nhạy cảm trong xã hội; lợi dụng những yếu kém trong quản lý của một số cấp ủy, chính quyền rồi thổi phồng, từ cá biệt họ cho là toàn thể..., làm cho người dân từ nghi ngờ đến mất lòng tin vào Đảng, chế độ. Chúng còn xuyên tạc một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo để gây dư luận xấu trong Nhân dân. Lợi dụng tình hình đời sống của một số đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung để chúng kích động, lừa bịp thông qua các hoạt động “tôn giáo”, “dân tộc”, tà đạo, đạo lạ..., làm cho người dân mắc mưu dẫn đến suy giảm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với vùng có đông đồng bào có đạo, chúng kích động, nói xấu Đảng, Nhà nước ta vi phạm tự do tôn giáo, chia rẽ đoàn kết lương giáo. Lợi dụng đức tin của bà con giáo dân, họ lồng ghép rao giảng đạo lý với vấn đề chính trị diễn ra trong đời sống xã hội, như: tình hình biển Đông, tranh chấp, đền bù, giải phóng mặt bằng…, nhằm làm lu mờ đường hướng sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, tạo ra “bức tranh tối” trong xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng để dễ bề kích động, chia rẽ, chống phá...

 

Các công cụ, phương tiện tiến hành hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc rất đa dạng. Nhiều hội nhóm được lập ra cả ở trong và ngoài nước, dù tên gọi khác nhau, song vẫn kiểu “bình mới rượu cũ”, quanh quẩn vài ba kẻ giật dây, điều hành, cùng mục đích chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động chủ yếu được thực hiện qua các diễn đàn trên internet, website, blog… để đăng tải các bài viết, hình ảnh, chế phim xuyên tạc với cường độ cao, tính chất “đánh lận con đen” nhằm gây chia rẽ nội bộ, sự đồng thuận xã hội và tình cảm giữa các dân tộc. Một số diễn đàn, như: Viettan, RFI, RFA, VOA… thường đăng tải các bài viết xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Họ lợi dụng triệt để các phương tiện phát thanh, phát tán tài liệu phản động, các ấn phẩm đồi trụy, khai thác tối đa ưu thế của tuyên truyền miệng, rỉ tai, “nửa kín nửa hở” để tung tin thất thiệt, sai lệch về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Từ luận điệu này, các thế lực thù địch tiếp tục khoét sâu tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết vùng miền, đoàn kết lương giáo, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đoàn kết quân - dân, đoàn kết Đảng với Nhân dân...

 

Phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp

 

Có thể thấy, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch rất tinh vi, thâm độc; hành động quyết liệt, trắng trợn; đối tượng đa dạng, phức tạp; mục đích không thay đổi; hậu quả khó lường. Với tinh thần cảnh giác của người dân, cùng với các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết của lực lượng chức năng, chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hành động nguy hiểm đó, nhưng các thế lực thù địch không dễ từ bỏ, chúng vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Để đấu tranh với mưu đồ đen tối đó, chúng ta cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ, phù hợp, tính khả thi cao, song trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo về đường lối, chính sách nói chung, đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước nói riêng. Đồng thời phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, nhận diện, vạch mặt những kẻ có mưu đồ đen tối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó, đề cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, sự đồng thuận xã hội, ý thức, trách nhiệm cộng đồng, tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi đó là yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Chủ động phát hiện, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy trách nhiệm của người dân trong phòng tránh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của chúng. Những việc làm thiết thực đó sẽ góp phần quan trọng đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Đây sẽ là bức tường vững chắc để ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek