Thứ Tư, 06/12/2023 02:43 SA
Sơn Hòa phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng
Thứ Ba, 09/05/2023 07:18 SA

Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng từ trung ương đến địa phương, huyện Sơn Hòa đã xây dựng và ban hành các chương trình hành động bảo đảm toàn diện, khả thi trong tổ chức thực hiện, phù hợp với thực tiễn của huyện. Qua hơn 2 năm thực hiện, huyện đã từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo ra những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

 

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Sơn Hòa trong triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Ảnh: HÀ MY

 

Học tập, quán triệt đi đôi với thực hiện

 

Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, huyện Sơn Hòa đã khẩn trương bắt tay xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy. Đồng thời, huyện Sơn Hòa cũng tổ chức quán triệt, ban hành các văn bản cụ thể hóa, triển khai các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống. Đến nay, huyện đã ban hành 4 chương trình hành động, 1 quy định, 10 kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện.

 

Với rất nhiều chủ trương được ban hành, các cấp ủy đảng trong huyện đã khẩn trương tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng như: thông qua các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi bộ. Huyện đã tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Để việc thực hiện đạt hiệu quả cao, các cấp ủy phân công rõ nhiệm vụ cụ thể trong việc chỉ đạo, đôn đốc song song với kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt cũng như triển khai trong thực tiễn.

 

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sơn Hòa Tô Phương Bắc cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII bước đầu đạt kết quả quan trọng. BTV Huyện ủy thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, các TCCSĐ, địa phương đều đang nỗ lực và thực hiện đúng tiến độ mà chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; hiệu lực, hiệu quả quản lý từng bước được nâng lên. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định, có mặt phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững ổn định.

 

Cùng với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, xã Suối Trai đã nỗ lực cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có lợi thế để triển khai. Ông Sô Đa, Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai cho hay: Từ nghị quyết đại hội đảng của huyện và của xã, Suối Trai đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình thực tế để triển khai. Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định, việc khôi phục và bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào gắn với phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, một trong các khâu đột phá được Đảng ủy xã tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ, đó là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương, thông qua tổ chức ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc xã Suối Trai, bảo tồn nghề truyền thống… Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đoàn kết tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, 3 năm liền, Đảng ủy xã được BTV Huyện ủy đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phát huy tính chủ động, khai thác tốt lợi thế

 

Theo BTV Huyện ủy Sơn Hòa, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, song huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII chưa có chiều sâu. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so với nghị quyết đại hội. Công tác tuyên truyền vận động, giải quyết khiếu kiện của công dân có mặt hiệu quả chưa cao, nhất là trên lĩnh vực môi trường, quản lý đất đai, thu hồi, bồi thường còn chậm, chưa dứt điểm…

 

Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa Nay Y Blung cho hay: “Huyện chuẩn bị tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian đến. Huyện ủy sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết để thúc đẩy cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng các cấp”.

 

Theo đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới, huyện Sơn Hòa cần tập trung nghiên cứu, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có về đất đai, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc… để khuyến khích, thu hút, đẩy mạnh đầu tư phát triển những ngành nghề có lợi thế của địa phương; từ đó tạo nên sự chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội. Việc đầu tư phát triển trên các lĩnh vực có kế hoạch, lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, vững chắc, bảo đảm bám sát thực tiễn địa phương và các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

 

ĐỒNG CHÍ PHẠM ĐẠI DƯƠNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH: Nâng cao quyết tâm chính trị, chủ động trong triển khai, thực hiện

 

 

 

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời gian đến, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Huyện ủy Sơn Hòa cần xác định rõ hướng phát triển, tiềm năng, lợi thế của địa phương; nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm chính trị cao, ra sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời, huyện cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của tỉnh để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

 

Huyện ủy và cả hệ thống chính trị huyện cần nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy phải xem công tác cán bộ là then chốt của then chốt, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và trong thời gian đến. Huyện cần quan tâm, chú ý đến việc đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, với công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek