Thứ Tư, 24/07/2024 16:50 CH
Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính
Thứ Tư, 10/07/2024 07:27 SA

Công chức xã Hòa An (huyện Phú Hòa) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PHẠM THÙY

Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 41/56 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 73,21%.

 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình hành động, chỉ thị, văn bản để tăng cường chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế của năm 2023, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện các chỉ số có liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

 

Chuyển biến rõ nét

 

Sau 5 năm liên tiếp nằm trong nhóm thấp nhất cả nước (trong đó có 2 năm xếp 63/63), năm 2023, chỉ số CCHC của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, xếp vị thứ 52/63, tăng 11 bậc so với năm 2022 và là tỉnh có chỉ số tăng trưởng cao nhất so với cả nước.

 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, với tinh thần cầu thị, lắng nghe và quyết liệt. 100% cơ quan, đơn vị có thủ trưởng chỉ đạo trực tiếp công tác CCHC. Phương thức đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với kết quả thực hiện CCHC và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu có liên quan được đổi mới.

 

Cả 8 lĩnh vực CCHC đều cải thiện rõ rệt; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn kết với chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến có những cải thiện đáng kể, vượt bậc. Công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cải cách chế độ công vụ có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách chế độ công vụ có nhiều đổi mới với nhiều chính sách, quy định mới.

 

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC từ đầu năm 2024 được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Theo đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động CCHC được phát huy ngày càng rõ nét.

 

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo kịp thời; triển khai thực hiện nghiêm túc các lĩnh vực liên quan đến công tác CCHC thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Công tác thanh, kiểm tra CCHC được tăng cường và thực hiện ngay từ đầu năm.

 

Về cơ bản, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, địa phương nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Tỉ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Đặc biệt khắc phục được các tồn tại, hạn chế kéo dài từ nhiều năm trước, như: tỉ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn tính đến nay của tỉnh đã đạt 98,84%; 100% sở, ngành, địa phương có tỉ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn trên 95%.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá tại hội nghị chuyên đề về công tác CCHC nhà nước mới đây, thủ trưởng một số sở, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Một số nơi ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trách nhiệm giải trình và thái độ phục vụ người dân của đội ngũ công chức còn chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính đôi lúc còn biểu hiện chưa nghiêm; sự phối hợp công tác trong nội bộ đơn vị và giữa các đơn vị chưa cao...

 

Điều này ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC và niềm tin của người dân đối với hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, tình trạng chậm thực hiện các dự án đầu tư, thiếu nhân lực về CNTT, chuyển đổi số dẫn đến hạ tầng CNTT chưa đảm bảo phục vụ công tác CCHC và chưa đảm bảo thuận tiện trong cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

 

Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp

 

Theo đồng chí Lê Tấn Hổ, để cải thiện hơn nữa chỉ số CCHC, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện CCHC, lồng ghép các cuộc họp của Ban chỉ đạo CCHC vào hội nghị UBND tỉnh thường kỳ, thường xuyên biểu dương và phê bình người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC.

 

Đồng thời tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu đối với kết quả CCHC; thực hiện CCHC toàn diện và đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực. Thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung rà soát những nội dung bị mất điểm so với điểm quy định liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình; có kế hoạch phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình; phân công cụ thể công chức theo dõi công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, đưa nội dung CCHC vào đánh giá thường xuyên tại cuộc họp giao ban định kỳ của cơ quan, đơn vị; rà soát xây dựng và chuẩn hóa quy trình nội bộ đối với tất cả các nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm từng cá nhân cụ thể. Trong tổ chức thực hiện phân công nhiệm vụ, phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian hoàn thành và rõ hiệu quả”...

 

Theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Đặng Văn Trọng, để chung tay nâng cao chỉ số CCHC, huyện đã và đang nỗ lực hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, huyện tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tiến độ thời gian quy định; chú trọng và quan tâm hơn nữa đối với nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trong thực thi nhiệm vụ công vụ, đáp ứng yêu cầu mong đợi và hài lòng của người dân; tập trung nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, đẩy mạnh cải cách TTHC thực chất, cải thiện mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC…

 

Còn theo Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn, cùng với cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ, sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện có hiệu quả lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với kết quả thực hiện CCHC thông qua việc ứng dụng phần mềm điện tử vào định lượng kết quả hoạt động các cơ quan, đơn vị; thực hiện đánh giá, xếp loại toàn diện, thực chất, công khai; nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sở cũng sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC năm 2024, rà soát các sáng kiến, giải pháp nổi bật của các cơ quan, địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh nhân rộng, thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh... 

 

Thời gian đến, Phú Yên cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; triển khai các nhiệm vụ CCHC đồng bộ, quyết liệt, bám sát các chỉ đạo của trung ương; ưu tiên công tác chuyển đổi số để thúc đẩy CCHC ở các ngành, lĩnh vực. Đồng thời nâng cao hiệu quả xây dựng, thực thi các chính sách mà người dân quan tâm nhiều, tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng thực hiện chính sách; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân.

 

Vụ trưởng Vụ CCHC Bộ Nội vụ -

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ Phạm Minh Hùng

 

PHM THÙY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek