Chủ Nhật, 19/05/2024 05:38 SA
Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền biển, đảo
Thứ Bảy, 13/08/2022 07:00 SA

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì phối hợp tốt với Cục Kỹ thuật Hải quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên, thành viên CLB Thời sự của huyện Phú Hòa. Ảnh: HÀ MY

 

Nâng cao trách nhiệm với chủ quyền biển, đảo

 

Cục Kỹ thuật Hải quân vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho gần 80 cán bộ, đảng viên, thành viên CLB Thời sự của huyện. Báo cáo viên của Cục Kỹ thuật Hải quân đã giới thiệu vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam; quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam và kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại. Ông Huỳnh Quốc Bửu, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Hòa cho biết: “Đây là chuyên đề thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò, chủ quyền biển, đảo; đường lối, chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và mỗi người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

 

Theo ông Nguyễn Kiều Hưng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo thường xuyên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp với Hải quân Nhân dân Việt Nam tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử, pháp lý, thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; tình hình biển, đảo và kết quả đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo. Cùng với đó tuyên truyền sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung và với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng; những kết quả nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Một nội dung quan trọng nữa đó là đấu tranh phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch đối với chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

 

Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động dân vận tại Phú Yên, trao nhà Tình nghĩa cho con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HÀ MY

 

Tạo phong trào sâu rộng hướng về biển, đảo

 

Theo đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân, từ tháng 8/2006, Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Phú Yên ký kết tuyên truyền biển, đảo. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân triển khai các nội dung, chương trình tuyên truyền về biển, đảo. Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền miệng các chuyên đề về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thông tin mới nhất về tình hình biển, đảo; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các cấp học; tổ chức thi văn nghệ, tìm hiểu kiến thức, kể chuyện, hùng biện về biển, đảo… Cùng với đó, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, tư vấn tuyển sinh cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp THPT đăng ký, dự thi vào Học viện Hải quân; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội; tạo điều kiện cho phóng viên các báo, đài của tỉnh ra thăm, tác nghiệp tại các tuyến đảo. Các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có các đơn vị hải quân triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền về biển, đảo.

 

Bên cạnh đó, hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị hải quân phụ trách địa bàn với một số cơ quan, đơn vị của tỉnh được duy trì và đẩy mạnh thông qua các hoạt động thiết thực, sôi nổi. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, hành quân về nguồn thăm các địa chỉ đỏ; tổ chức các hoạt động dân vận tại Phú Yên, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia có hiệu quả các phong trào hướng về biển, đảo quê hương, góp phần chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Cùng với Quân chủng Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân cũng đã phối hợp tổ chức các đoàn cán bộ tỉnh thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; tổ chức cho đội ngũ văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế tại các đơn vị trong quân chủng và các địa phương trên địa bàn tỉnh để sáng tác về đề tài biển, đảo, chiến sĩ hải quân và con người, quê hương Phú Yên.

 

Các hoạt động phối hợp đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tỉnh Phú Yên với Quân chủng Hải quân trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí chiến lược, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên các vùng biển, đảo.

 

Phó Trưởng ban trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự cho rằng: Thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Vì vậy, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao, tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ với Cục Kỹ thuật Hải quân triển khai các nội dung, chương trình tuyên truyền về biển, đảo. Qua đó cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. 

 

Đi đôi với phối hợp trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân sẽ chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về vấn đề biển, đảo Việt Nam; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek