Thứ Tư, 24/07/2024 16:28 CH
Đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho đảng viên
Thứ Tư, 10/07/2024 07:00 SA

Các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên nhiều thông tin chính thống. Ảnh: HÀ MY

Trong dòng chảy thông tin hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống có ý nghĩa rất quan trọng. Cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác sẽ giúp cán bộ, đảng viên được tiếp cận kịp thời với thông tin chính thống về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó đảng viên nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, định hướng dư luận xã hội.

 

Nhiều kết quả quan trọng

 

Thực hiện Quy định 24-QĐ/TW và các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ, nhất là Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn 01-HD/TU, ngày 7/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về hướng dẫn “Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

 

Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề, các cấp ủy luôn chú trọng cung cấp thông tin cho cán bộ đảng viên. Hầu hết cấp ủy, chi bộ trên địa bàn tỉnh đều đã lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.

 

Để giúp cấp ủy, chi bộ có tài liệu phục vụ nội dung này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên đổi mới và đa dạng các loại hình cung cấp thông tin, tài liệu. Ngoài những tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và cung cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động biên soạn và kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy.

 

Ngoài bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ được xuất bản định kỳ hằng tháng, phát hành đến chi bộ, kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy; Thông tin tham khảo về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế, xuất bản hằng tháng, phát hành đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tỉnh còn có Thông tin chuyên đề về tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh xuất bản hằng tháng, phát hành đến đội ngũ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, báo cáo viên các cấp.

 

Từ năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và thường xuyên nâng cấp, đưa trang thông tin điện tử đi vào hoạt động và xây dựng nâng cấp các trang fanpage, kênh Youtube… góp phần phục vụ cung cấp thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng

 

Thực tế hiện nay cho thấy vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm chuẩn bị về nội dung và bố trí thời gian một cách hợp lý để cung cấp, trao đổi thông tin đến đảng viên theo đúng quy định. Thực tế đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc trao đổi, cung cấp thông tin tới đảng viên theo đúng quy định của Đảng; đồng thời cần xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt các đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với ngành Tuyên giáo tổ chức lựa chọn nội dung thông tin chính thống, trao đổi, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên nhằm định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, đối ngoại của tỉnh, của đất nước và tình hình thế giới, khu vực; phản bác thông tin sai trái, thù địch; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

 

Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt, từ khâu chuẩn bị, lựa chọn nội dung, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần được định hướng rõ ràng, tổ chức bố trí quỹ thời gian hợp lý nhằm trao đổi cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên một cách chính xác, kịp thời nhất. Chỉ khi cán bộ, đảng viên được trao đổi cung cấp thông tin đúng sự thật, đầy đủ và kịp thời, khi đó mới định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 

Đồng thời, đây là một vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. 

 

Theo Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng thông tin cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thời sự trong nước, thế giới... phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

NGUYN VĂN S

Phó Trưng ban trc Ban Tuyên giáo Tnh y

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek